Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Květen v 1.B

05.06.2016 20:22

Poslední jarní měsíc  zvládly děti  celé učivo českého jazyka  i matematiky.  V prvouce nás čeká  ještě téma Léto a  v písance  dopsat několik listů. Nastává čas  procvičování a opakování. Děti čtou krátké texty, umí  v textu vyhledávat, dokáží převyprávět přečtený text, umí přečíst rozhovor po osobách. Baví se čtením a tvořením rýmů, čtením hádanek, jazykolamů. Luští křížovky a rébusy.Psaní procvičují přepisováním i opisováním slov a vět v písance, zvládají psát diktáty. V matemetice sčítají a odčítají do 20 a řeší i slovní úlohy. Nyní počítají zajímavé příklady i úlohy, které vyžadují větší zamyšlení. Učivo prvouky o domácích zvířatech jsme zpestřili návštěvou Toulcova dvora a programu Mláďata. Poznali jsme zástupce některých ptáků i savců, viděli jsme vylínutá housata, prosvěcovali vejce UV lampou. Pohladili jsme si králíčky a v ohradě kozy a kůzlata.