Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kroužky organizované jinými organizacemi a družina

09.12.2020 12:54

Vážení rodiče,

pro provoz školy, včetně družiny jsou nastavena ze strany MŠMT přísná pravidla, která musíme dodržovat.

Hlavním cílem těchto pravidel je minimalizovat sociální kontakt velkých skupin dětí. Proto musíme ve škole i ve školní družině zachovávat homogenitu skupin, to znamená, není možné v době, kdy je dítě přítomno v budově školy, aby mělo déle trvající kontakt se žáky jiných tříd, nebo oddělení školní družiny.

Z tohoto důvodu nemůže škola umožnit fungování většiny kroužků, jelikož do nich docházejí žáci z různých tříd a různých skupin družiny.

Nelze ani umožnit, aby děti odcházely ze školní družiny na kroužek pořádaný mimo budovu školy, např. sportovní kroužky v Sokole nebo Sport-aréně a poté se opět vracely do kolektivu dětí ve školní družině. V tom případě by veškerá opatření realizovaná školou zcela postrádala smysl a organizace, které mají kroužky přímo v budově školy by byly značně znevýhodněny oproti organizacím mimo buidovu školy. což postrádá smysl.

Pokud dítě opustí školní družinu, jde tak zvaně domů, je již plně v kompetenci a odpovědnosti rodičů, jaká opatření a postupy budou realizovat k ochraně své, svých dětí i jejich spolužáků.

Z výše uvedených důvodů škola neumožní tentýž den návrat žáků, kteří odešli na jakýkoliv kroužek mimo budovu školy, zpět do družiny.

Děkuji za pochopení

Mgr Jan Mareš - ředitel ZŠ