Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kroužky anglického jazyka na naší ZŠ

29.09.2016 09:52

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v průběhu měsíce září vznikly zmatky s kroužky AJ přináším tuto rekapitulaci:

Pro první třídy které nemají povinnou angličtinu jsme od loňského roku zavedli nepovinný předmět AJ s jednohodinovou dotací. Tento předmět vyučují pan učitel Fikar a rodilý mluvčí pan učitel Woodard. Vzhledem k tomu, že chceme dát možnost konfrontace s jazykem v původní podobě všem přihlášným žákům, dojde okolo pololetí k výměně skupin. Pro I. pololetí tedy bude mít tento předmět 1.A a 1.B v pondělí od 12:45 do 13:30 s panem učitelem Fikarem, 1.C ve čtvrtek od 12:30 do 13:15 s panem učitelem Woodardem.

Pro žáky docházející do vyšších ročníků jsou k dispozici kroužky od tří různých subjektů.

Kroužek anglické konverzace organizovaný školou a vedený panem učitelem Fikarem. Cena kroužku je 600,-/pololetí. Vzhledem k počtu přihlášených žáků bude v letošním roce tento kroužek rozdělen na dvě skupiny a to pro přihlášné žáky z druhých a třetích tříd v pondělí od 14:00 do 14:45 a pro žáky čtvrtých a pátých tříd v pátek od 12:40 do 13:25.

Dlouhodobě v naší škole působí Pražská sportovní a jazyková škola. Také v letošním roce je na kroužek této organizace a vedený paní Dvořákovou přihlášeno několik žáků. Kroužek bude ve čtvrtek od 13:00 do 14:00.

Nově je na naší škole organizován kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím. Cena kroužku je 1500,- Kč za pololetí. Kroužek je v režii pana učitele Woodarda a vyučují v něm pan učitel Woodard a jeho kolegové. Tento kroužek je pro přihlášené žáky druhých a třetích tříd v pondělí od 13:00 do 13:45 a pro žáky čtvrtých až šestých tříd ve čtvrtek od 13:30 do 14:15.  

Kompletní tabulku jednotlivých kroužků naleznete v záložce rodiče a žáci/zájmové kroužky. Tam budou k dispozici, po přechodnou dobu, i seznamy žáků v jednotlivých skupinách.