Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Krásné umístění v literární soutěži

14.05.2015 19:55

Naši žáci se výborně umístili v literární soutěži „Požární ochrana očima dětí“. První místo (kategorie: žáci 8. - 9. ročníku ZŠ a 3. - 4. ročníku osmiletých gymnázií, 1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií - tercie, kvarta) obsadila Denisa Kratochvílová z 9. třídy. Na druhé příčce (kategorie: žáci 3. – 5. ročníku ZŠ) se umístil Kryštof Chajda z 5. třídy.

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18 let. Vyhlášení soutěže PO očima dětí má dlouholetou tradici. Měla by přispět k preventivnímu působení na děti, s cílem snížení dětské požárnosti, ochraně dětí a spoluobčanů před požáry a jejich následky.

Všem účastníkům literární soutěže děkujeme za reprezentaci v krajském kole a našim úspěšným žákům gratulujeme, jelikož postupují do republikového kola.