Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

KERAMICKÝ KROUŽEK

14.09.2020 15:03

Vážení rodiče a keramici,

v průběhu září budu rozdávat keramické výrobky z loňského roku a sestavím seznam keramiků na letošní rok

(seznam s křestními jmény a třídou bude na dveřích školy).

Tvořit začínáme od začátku října.

     S keramickým pozdravem Lada Kašparová