Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kalibro - testování

20.11.2015 11:50

Naše škola se přihlásila k pilotnímu testování žáků firmou Kalibro. Testování probíhá na vybraných školách v ČR. Stejného testování jsme se zúčastnili i před dvěma lety a výsledky nám i žákům samotným vytvořily zpětnou vazbu k naší práci. Díky tomu, že se zúčastňujeme pilotní verze z předmětů, které jsou stanoveny firmou Kalibro, bude nám v letošním roce umožněno zdarma testování v ostré verzi v předmětech, o jejichž testování máme eminentní zájem.

Pilotní testování proběhne u všech přítomných žáků 7. a 9. ročníku a to ve středu 25.11. během 3. a 4. vyučovací hodiny. Testován bude anglický jazyk a ekonomické dovednosti.