Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Ježíškova vnoučata v 5.A

03.12.2022 17:42

Vánoce jsou obdobím, kdy se plní tajná přání. Mezi námi je ale bohužel i spousta starých lidí v domovech pro seniory, kteří zůstali úplně sami, a i oni mají své sny a přání, ale nemá jim je již kdo splnit.

Z tohoto důvodu vznikl v roce 2016 projekt Ježíškova vnoučata www.jeziskovavnoucata.rozhlas.cz. Ve třídě jsme si s dětmi o tomto krásném projektu povídali a rozhodli se, že nějakému seniorovi splníme jeho přání.

O hodině výtvarné výchovy děti vyrobily krásná vánoční přání pro obyvatele oddělení Domova pro seniory v Pacově a zároveň jsme splnili přání paní Olince z Domova pro seniory Mladé Buky, která si přála slaný balíček a panu Václavovi z Domova pro seniory Hostim, který toužil po něčem sladkém. Ve třídě jsme měli umístěné krabice, do kterých mohly děti podle svého uvážení něco pro Olinku nebo Václava přinést. Velmi si vážím toho, jak se žáci 5.A do celého projektu zapojili.