Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Jeden svět na školách

07.03.2018 08:58

Jeden svět na školách

I naše škola se zapojila do vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. V úterý 6.3.2018 navštívily třídy 5.B, 6.A a 7.B projekci dokumentárních filmů festivalu Jeden svět.

Jeden svět na školách přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také ovlivňují dění kolem sebe.

Celkem jsme zhlédli tři krátké filmy, které byly zaměřeny na témata multikulturní výchovy, osobnostní a sociální výchovy a hlavně vychovávaly k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Naši žáci měli tedy možnost uvědomit si, že lidé žijí i v jiných sociálních a kulturních podmínkách, že vůlí, trpělivostí, odhodláním a zodpovědností lze překonat i vzdálené cíle.

To, co je pro naše děti standardem, je pro stejně staré děti žijící v odlišných podmínkách celoživotním cílem. Některé děti se musí snažit celý život, aby došlo k naplnění jejich přání.

Filmy byly moderované, děti o filmech přemýšlely a nadšeně o nich diskutovaly.

V dalších dnech se žáci mohou zúčastnit výtvarné soutěže, která je určena dětem do 13 let. Zadání je jednoduché – nakreslit obrázek k promítanému filmu z kategorie Jeden svět dětem, který žáci viděli na školní projekci.