Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Je internet bezpečný ?

26.08.2013 13:36

Podívejte se na tyto stránky najdete na nich spoustu informací o nebezpečí které na internetu číhá. Na některých najdež i možnost pomoci pokud nemáš důvěru k nikomu blízkému.

Počítačové desatero žáka

  1. Buď opatrný - Pokud se na internetu dostaneš do kontaktu s cizími lidmi, buď velmi opatrný. Pamatuj, že je znáš pouze prostřednictvím počítače. Přestože působí mile a přátelsky,mohou být jejich názory a skutečné záměry nebezpečné nejenom pro tebe, ale i pro tvoje okolí.
  2. Věnuj se tématům vhodným tvému věku - Jistě už víš, že kromě mnoha užitečných informací a zajímavých kontaktů je na internetu možné najít i takové stránky, na nichž se objevují témata pro tebe nevhodná nebo dokonce protizákonná.
  3. Nezasahuj do soukromí druhých -Každý člověk má právo na své soukromí: na svou korespondenci, osobní poznámky či deník. Také ty jistě chceš mít právo na „svůj svět“, který ti nikdo nenaruší. Dopřej proto soukromí i druhým.
  4. Dodržuj standardní postup - Zapínání a vypínání počítače má svá pravidla, stejně jako ukládání, tisk a jiné standardní činnosti. Dodržuj je.
  5. Získané informace si ověřuj - Internet je zdrojem nepřeberného množství informací,které můžeš využít ke studiu i k pobavení. Buď ale opatrný!Všechny informace nemusí být pravdivé a potvrzené. I proto si nabyté údaje ověř z více zdrojů.
  6. Nepřivlastňuj si práci a nápady druhých - Informace na internetu podléhají ochraně autorských práv stejně jako knihy nebo hudební a filmové nosiče. Nemáš proto právo, přivlastňovat si je jen proto, že není těžké je získat.
  7. Chraň počítač před počítačovými viry - Internet nepřináší jen užitečné informace a možnost zábavy. V celosvětové pavučině se také velmi rychle šíří počítačové viry. Některé z nich mohou způsobit velké škody jak na tvém počítači, tak i na počítačích dalších, s nimiž jsi propojen do sítě. Proto buď vždy opatrný.
  8. Pravidelně kontroluj kapacitu disku - Kapacita disku stanice – ať je jakkoliv  velká – je vždycky omezená. Vzpomeň si na to vždy, když se budeš muset rozhodnout, který materiál si chceš ponechat.
  9. Zachovávej u počítače čistotu a pořádek - Jídlo ani pití nad klávesnici počítače nepatří.
  10. Počítač není všechno - Počítač je tvou pomůckou, nástrojem, který ti může být nápomocen při studiu i domácí přípravě. Stejně tak ti může zprostředkovat zábavu a komunikaci s kamarády. Skutečný svět ale začíná vypnutím tvého počítače.