Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

JAK ŽIL VERNE

17.03.2018 11:32

Ve čtvrtek 15. března 2018 v divadle Gong navštívily všechny třídy 6. a 7. ročníků zajímavé divadelní představení s názvem JAK JULES ŽIL VERNE.

Děj začal až pohádkově. Při zrodu slavného romanopisce stály čtyři hlavní sudičky: bohyně spravedlnosti Themis, bohyně hvězdářství Uranie, patron námořníků Svatý Mikuláš z Myry a ta možná nejdůležitější - Moderní doba…

Kdo z žáků bedlivě poslouchal výklad v literární výchově, rozpoznal v divadelní hře hlavní mezníky autorova života a také jeho literární vzory tehdejší francouzské literatury: Viktora Huga a Alexandra Dumase mladšího. A pilní dětští čtenáři zase nejznámější vizionářova díla: Pět neděl v balóně, 20 000 mil pod mořem, Dva roky prázdnin, Vynález zkázy, Ocelové město, Cestu do středu Země, Tajuplný ostrov, Ze Země na Měsíc, aj. Všechny vynálezy, které snílek Verne ve svých dobrodružných románech předpověděl, byly v divadelním představení zasazeny mezi slavné objevy 19. a pozdějšího 20. století.

Jako diváci jsme ve hře ocenili smysl pro humor, zkratku, nápaditou výtvarnou stránku kulis, rekvizit, kostýmů. I téměř po dvou stech letech mají dnešní žáci s autorem společný smysl pro fantazii, snivost a touhu po poznání. Děkujeme divadlu Gong, že pamatuje tak skvěle na dětské diváky.