Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

JAK ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT PŘECHOD DÍTĚTE ZE ZÁKLADNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU – webinář zdarma

10.11.2020 07:46

Webinář je určen rodičům žáků z 5., 7. a 9. ročníků, kteří budou v letošním školním roce absolvovat přijímací zkoušky na střední školy.

Lektorka se bude věnovat problematice výběru školy, podobě přijímacího řízení, představí možnosti nastavení kritérií při hodnocení uchazečů. Dalším tématem, kterému se bude lektorka věnovat, je absolvování přijímacích zkoušek dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a specifikům s tím spojenými. Webinář bude akcentovat současnou situaci a zaměří se také na situace, které v souvislosti s přijímacími zkouškami mohou nastat v době pandemie a distančního vzdělávání.

Termín konání: středa 18. 11. 2020, 17:00 – 19:00

Lektor: PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha Jarkovského, Praha 1

Webinář je nabízen účastníkům zdarma, stačí se zaregistrovat zde!