Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Jak se chovat v hromadných dopravních prostředcích - 3.A, 5.A,5.B,3.B

12.02.2015 19:27

12.2. u nás opět proběhl výukový program věnovaný etiketě, s paní lektorkou jsme se zaměřili na to, jak se máme chovat v hromadných dopravních prostředcích. Při modelových situacích jsme rozkryli, co je špatně a čeho bychom se měli vyvarovat. Projekt je pro nás rozhodně užitečný a myslíme, že účastí na něm se naučíme předcházet jistým „faux pasům“, které mohou vzniknout nevědomostí a neznalostí pravidel slušného chování. Žáci 3. A  a Kramešová