Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace z hygienické stanice ke karanténám

21.01.2022 09:14

Vážení rodiče, jelikož se množí dotazy na karanténní opatření, dotázal jsem se na Hygienické stanici a platí toto:

1. Karanténa je v současné době vždy 5 dnů od posledního rizikového kontaktu. Tuto dobu nemění ani negativní výsledek PCR testu v průběhu karantény.

2. Dojde-li v průběhu těchto pěti dnů k výskytu příznaků nemoci Covid, přechází karanténa do izolace.

3. Karanténa se týká všech rizikových kontaktů, včetně těch, kteří jsou očkováni, nebo prodělali Covid-19.

4. Karanténa je ukončena po 5 dnech a k jejímu ukončení již není třeba negativní výsledek PCR testu.

5. Pokud dojde v průběhu karantény k dalšímu rizikovému kontaktu, doba karantény se začína počítat od dne tohoto kontaktu znovu.

6. Po ukončení karantény se žák vrací do školy, je však striktně doporučeno mít po dobu následujících pěti dnů nasezen respirátor po celou dobu kontaktu s ostatními lidmi. To ve škole znamená po celou dobu výuky včetně pobytu ve třídě.

Za rizikový kontakt je považován pobyt bez respirátoru po dobu více než pět minut ve vzdálenosti kratší než 1,5m od nakažené osoby.

 

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ Starodubečská 413