Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace školní jídelny pro školní rok 2020/21

19.08.2020 11:45

Vážení rodiče,

vzhledem k omezením, která byla na konci školního roku, a která nás čekají i v novém školním roce, předáváme informace o fungování školní jídelny pro nový školní rok.

Vzhledem k omezením doporučeným MŠMT nebude možné, aby si děti samostatně braly ve školní jídelně příbory, proto vás žádáme, aby každé dítě, které bude chodit na obědy, mělo příbor vlastní, který si na oběd přinese a po obědě zase odnese domů. Děti si budou ze společné hromady odebírat pouze tácy, na které jim kuchařky umístí jak misku s polévkou, tak talíř s hlavním chodem, skleničku a případně misku s moučníkem, nebo kompotem. Těchto propriet se tedy ostatní žáci nebudou dotýkat.

Platby za obědy zůstávají stejné jako na konci školního roku 2019/20, včetně způsobu placení (účet: 35-291958349/0800). K identifikaci platby použijte variabilního symbolu, který žákům zůstává stejný jako v loňském školním roce. Rodiče nových žáků školy prosíme, aby dokud nebudou mít přidělen variabilní symbol, použili k identifikaci příjmení a budoucí třídu žáka.

Žákům budoucích šestých tříd budou variabilní symboly během prvního týdne změněny. Než k tomu dojde, používejte symboly z loňského roku.

Přihlášku ke stravování si stáhněte zde a vyplněnou, podepsanou a oskenovanou ji pošlete na adresu jidelna@zsdubec.cz.  

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ