Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace školní družiny

13.10.2016 11:31

Prosíme rodiče aby respektovali časy na přechod dětí z oddělení do oddělení cca 10 min.

Děti je možno vyzvedávat po vyučování a po obědě podle rozpisu. Dále do 14:00 ve svých odděleních.

Od 14:00 do 15:00 je družina venku a má svůj program! V tomto čase je možno vyzvednout dítě pouze po předchozí domluvě s paní vychovatelkou.

Od 15:00 do času uvedených na rozpisu můžete dítě z příslušného oddělení vyzvednout kdykoliv.

Od 16:15 jsou všechna oddělení v 5-tém konečném oddělení ŠD. Z tohoto oddělení odcházejí žáci bočním vchodem již oblečeni.

Přední vchod je pro školní družinu určen POUZE DO 16:10.

Po 16:15 můžete zvonit na 5.oddělení nebo přijít osobně k bočnímu vchodu.

Cizím osobám, včetně rodičů a zákonných zástupců, je především z důvodu zajištění bezpečnosti vašich dětí zakázán vstup do kterékoliv části budovy školy !!!!

Čtěte prosím informace vylepené na hlavním vchodu školy.