Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace pro rodiče žáků 2.A a 4.A

23.05.2016 10:50

Vážení rodiče,

v závislosti na vynucené personální změně (odchody do důchodu, vyšší počet tříd na prvním stupni a nenastoupení dvou vybraných a prověřených učitelek, které přislíbily nastoupit a své rozhodnutí změnily těsně před podpisem smlouvy nebo dokonce po jejím uzavření) a v maximální snaze zajistit vysoce kvalifikovanou výuku ve vašich třídách ve školním roce 2016/17 jsem rozhodl takto:

V posledním školním roce na prvním stupni základní školy povede letošní 4.A paní učitelka Máderová, kterou většina z vás zná.

Paní učitelka Kramešová přebere třídu 2.A po paní učitelce Peškové s výhledem vedení této třídy až do pátého ročníku.

Obě paní učitelky na naší škole již delší dobu působí a je u nich předpoklad pokračování ve vynikající práci jak po stránce odborné, tak po stránce lidské.

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ