Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace pro rodiče: Postup školy v případě pozitivně testovaného žáka

04.01.2022 09:35

V případě, že je některý žák třídy v rámci kteréhokoliv čtvrtečního screeningového samotestování vyhodnocen jako potenciálně pozitivní, nastává pro danou třídu, z důvodu vyhodnocení rizikových kontaktů, speciální režim. Tento režim se týká všech žáků, kteří byli v rizikovém kontaktu s potenciálně nakaženým žákem dva dny před provedením testu, tedy v úterý a ve středu. Režim platí až do potvrzení nebo vyvrácení podezření na výskyt nemoci:

1. třída, ve které bylo zaznamenáno podezření na výskyt nemoci, zůstává ve škole v rámci prezenční výuky. 

2. žáci třídy se podrobí každý další den ráno screeningovému testování. (Pravděpodobně pouze v pátek, jelikož v průběhu víkendu již bude znám výsledek PCR testu potenciálně infikovaného žáka.)

3. žáci třídy mají po celou pobytu ve škole, včetně veškeré výuky, nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, respirátor).

4. žáci neopouštějí třídu v době přestávek, doba návštěvy toalet bude posunuta tak, aby nedocházelo ke kontaktu s žáky dalších tříd.

5. oběd pro tuto třídu bude realizován v oddělené části jídelny tak, aby byl zachován odstup každého žáka třídy nejméně 1,5 m od ostatních žáků školy.

6. bude nastaven speciální režim pro jazykovou a jinou skupinovou výuku.

Pokud bude výsledek konfirmačního RTP-PCR testu pozitivní, nastupuje standartní proces, který se uplatní po každém zjištění RTP-PCR pozitivity žáka školy.

Je-li výsledek konfirmačního RTP-PCR testu negativní, vrací se třída k běžnému provozu.

Z důvodu omezení množství případných rizikových kontaktů na minimum jsme od dnešního dne nařídili povinné nošení ochrany dýchacích cest nejen ve společných prostorech školy, ale také v rámci výuky, při které dochází k míchání žáků z různých tříd, jako jsou cizí jazyky, informatika, povinně-volitelné předměty a podobně.

Také výuka tělesné výchovy byla upravena tak, aby nedocházelo k rizikovým kontaktům mezi žáky různých tříd.

Pro postup rodičů v případě zjištěné pozitivity platí pravidla dle letáku:

priloha_982673441_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf (149502)