Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace pro rodiče - kroužek angličtiny pro 1.roč., konverzace-anglický jazyk 2.-5.roč.

15.09.2015 15:16

Upřesnění výuky anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

 

1. Nepovinný předmět anglický jazyk pro 1. ročník:

- proběhne vzhledem k vysokému počtu žáků ve 2 termínech, v týdnu vždy v pondělí a ve čtvrtek od 12:30 do 13:15. Vyučující jsou Ing. Miloslav Fikar, Mgr. Robert Woodart. Vyučující se v průběhu roku u skupin vystřídají.

- v pondělí se výuky účastní žáci 1. C třídy (18 žáků) a žáci 1. A třídy 6 žáků, jmenovitě Brázdil Dominik, Krátká Veronika, Kubec Ondra, Plachá Anna, Bátrla David, Dostálová Sára.

- ve čtvrtek se výuky účastní žáci 1. B, a ostatní žáci1.A ( 25 žáků).

- výuka proběhne vždy ve třídě 4. A, v přízemí školy

zahájení výuky 21. 9. v pondělí pro žáky 1.C,A, ve čtvrtek pro žáky 1.B a ostatní žáci 1. A

 

2. Kroužek konverzace -anglický jazyk. - 2. - 5. ročník:

- proběhne rovněž ve 2 skupinách, vzhledem k vysokému počtu přihlášených žáků

vždy v úterý pro žáky 5. A B

vždy v pátek pro žáky 2., 3., 4. tříd

- v obou termínech kroužek bude probíhat na jazykové učebně nebo PC učebně v čase 13:00 – 13:45

vyučující Ing. Miloslav Fikar

kroužek konverzace bude zahájen dnem 1. 10. 2015