Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace pro nájemce

12.09.2014 12:55

Žádáme všechny nájemce, aby se s předstihem před prvním dnem zahájení pronájmu dostavili k řediteli školy k podepsání nájemní smlouvy, k převzetí elektronického čipu opravňujícího ke vstupu do vymezených prostor a k získání informací o režimu provozu školy v době mimo vyučování.

Bez elektronického čipu nebude umožněn vstup do prostor školy.