Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace o fungování školy do konce školního roku 2019/20

02.06.2020 12:53
 • v týdnu od 1.6. do 5.6.

  • pokračuje on-line výuka v plném rozsahu

  • pokračuje prezenční výuka pro žáky 1. stupně ve skupinách platných od 25.5.2020

  • všichni vyučující 2. stupně vloží do Bakalářů (žákovské knížky) návrh známek za druhé pololetí.

  • třídní učitelé prvního stupně informují prokazatelným způsobem rodiče svých žáků o návrhu hodnocení za druhé pololetí školního roku.

 • v týdnech od 8.6. do 12.6. a od 15.6. do 19.6.

  • pokračuje on-line výuka v plném rozsahu

  • pokračuje prezenční výuka pro žáky 1. stupně ve skupinách platných od 25.5.2020

  • žáci 1. i 2. stupně mohou požádat o přezkoušení z vybraných předmětů ve vypsaných konzultačních hodinách za splnění těchto podmínek

   • k přezkoušení v konzultačních hodinách se přihlásí příslušnému vyučujícímu dva dny předem

   • přinesou s sebou čestné prohlášení o svém zdravotním stavu

   • budou mít roušku

 • v týdnu od 22.6. do 26.6.

  • v pondělí 22.6. bude uzavřena klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/20

  • on-line výuka bude postupně ukončena (rozhodnutí, ke kterému datu, je na  každém vyučujícím)

  • pokračuje prezenční pobyt ve škole pro žáky 1. stupně ve skupinách platných od 25.5.2020. Tento pobyt bude ukončen v pátek 26.6..

  • třídní učitelé druhého stupně zajistí skupinový (nebo individuální) pobyt žáků svých tříd ve škole. Skupiny budou maximálně po 15-ti žácích a budou ve škole maximálně dvě hodiny. V průběhu těchto „třídnických“ pobytů žáci vyklidí skříňky, odnesou si veškerý svůj zbývající majetek, uklidí třídy, odevzdají klíče od šatních skříněk a skříněk na mobily. Žáci devátého ročníku odevzdají učebnice. Tyto pobyty žáků proběhnou podle předem schváleného a zveřejněného rozvrhu, aby se ve škole současně nepotkávaly větší skupiny žáků. Pokud budou tyto pobyty ve skupinách, každý zapojený žák před vstupem do školy odevzdá čestné prohlášení o svém zdravotním stavu. (Prohlášení lze vyžadovat i v případě individuálních návštěv, v takovém případě je to ale na rozhodnutí příslušného učitele.) Všichni žáci budou mít při pobytu ve škole roušku.

  • třídní učitelé prvního stupně zajistí vyklizení skříněk a prostor a odevzdání klíčů svých žáků.

 • v týdnu od 29.6. do 30.6.

  • vydávání vysvědčení. Vysvědčení lze vydávat

   • individuálně na základě předem zveřejněného rozpisu. V takovém případě může probíhat předávání po oba dny

   • skupinově ve skupinách po maximálně patnácti žácích. V takovém případě proběhne předání v úterý 30.6.. Žáci budou muset mít čestné prohlášení, lze ale akceptovat čestná prohlášení dodaná v rámci třídnických hodin v předchozím týdnu, nebo podaná pro prezenční výuku prvního stupně.

   • Všichni žáci si přijdou pro vysvědčení v rouškách.