Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace k třídním schůzkám.

07.01.2021 11:07
Informace k třídním schůzkám:
"Vzhledem k pandemické situaci nelze uspořádat plánované třídní schůzky v normálním termínu a v normálním režimu. Třídní schůzky proto mohou proběhnout, dle vašeho uvážení, buď on-line, nebo jako individuální osobní konzultace (i v tomto případě doporučuji variantu on-line). Předpokládám, že jste v této podivné době s rodiči v mnohem častějším kontaktu než v době prezenční výuky a proto nemusíte evidovat každou konzultaci zvlášť. V každém případě by rodiče měli být s předstihem prokazatelně informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich potomků. Lze se samozřejmě odkázat na elektronickou žákovskou knížku, ale pak zde musíte mít zaznamenány všechny podkladové známky a výsledné hodnocení se nesmí neodůvodněně lišit od výsledků které lze z žákovské knížky vyčíst. Myslím hlavně k horšímu, posuny známky k lepšímu vám asi nikdo napadat nebude."
 
Informace k hodnocení na pololetním vysvědčení:
Včera dorazilo do datové schránky Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021. Z tohoto doporučení, ve kterém je jednoznačně zohledněn způsob a úroveň výuky na všech školách v České republice, tedy i v regionech ve kterých je výrazně horší úroveň distanční výuky než u nás, plyne:
Lze použít hodnocení slovní, klasifikační i kombinace obojího. V případě žáků, kteří podávají přihlášky na střední školy (pátý, sedmý a devátý ročník) musí být případné slovní hodnocení převedeno do klasifikace. 
V rámci hodnocení má být přihlédnuto i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání jako:
"účast na distanční výuce, aktivita při distanční výuce, osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli a spolužáky, řešení problémů spojených s distanční výukou jako je tvořivost a adaptabilita, schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svoji práci, schopnost vytvořit si doma prostředí pro učení, osvojení si digitálních kompetencí v souvislosti s diustanční výukou, jak žák podporuje své spolužáky při distančním vzdělávání, jak žák plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.), jak plnil další doplňkové úkoly, zda si pamatuje znalosti nabyté při prezenčnbí výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat, osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).
Jak plyne z výše uvedeného je vhodné na hodnocení v tomto pololetí pohlížet jako na příležitost vzít do úvahy kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií."
Tolik od ministerstva.
 
Osobně bych doporučil, abychom v tomto pololetí hodnotili o něco mírněji než je obvyklé, hlavně u žáků, kteří se budou účastnit přijímacích řízení, abychom je příliš neznevýhodňovali vůči žákům jiných škol s podobnou nebo horší úrovní vzdělávání, které k hdnocení mohou přistupovat velmi mírně. To ovšem neznamená, že máme vše odpouštět a tolerovat. Jistou úroveň hodnocení výsledků žáků je třeba si zachovat.
 
Vzhledem k tomu, že se ve škole pravděpodobně do pololetí asi všichni nesejdeme budeme muset udělat pedagogickou radu on-line a to v  pondělí 18.1. ve 14:00. Výsledky pololetního hodnocení budete zapisovat do bakalářů samostaně, každý za svůj předmět a skupinu. Termín zápisu známek jednotlivými netřídními učiteli je pátek 22.1.. Třídní učitelé pak provedou kontrolu a doladí případné nejasnosti během pondělí a úterý 25. a 26.1.. Výpisy budeme tisknou 27.1.  a ve čtvtek 28.1. budou k dispozici ve vašich kaslících. Způsob předání bud záviset na vývoji situace. Pokud budou mít žáci v té době distanční výuku, bude jim výpis vyfán v den nástupu na prezenční výuku. (V žádném případě se nebudou vydávat individálně.)    
 
Mgr. Jan Mareš   
Vzhledem k pandemické situaci nelze uspořádat plánované třídní schůzky v normálním termínu a v normálním režimu. Třídní schůzky proto mohou proběhnout, dle uvážení třídních učitelů, buď on-line, nebo jako individuální osobní konzultace (i v tomto případě doporučuji variantu on-line), nebo se nemusí konat vůbec. V takovém případě musí být rodiče s předstihem prokazatelně informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich potomků. Lze to samozřejmě provést prostřednictvím na elektronické žákovské knížky,
 
Výpisy známek (vysvědčení) budou vydávány v závislosti na vývoji situace. Pokud budou mít žáci 28.1. distanční výuku, bude jim výpis vydán v den nástupu na prezenční výuku. (V žádném případě se nebudou vydávat individálně.)    
 
Mgr. Jan Mareš