Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace k přihláškám na střední školy a víceletá gymnázia

18.01.2016 15:13

Žáci 9. ročníků obdrží tiskopisy přihlášek na střední školy v den vydání pololetního vysvědčení od třídních učitelek.

Žáci, kteří se hlásí na víceletá gymnázia (z 5. ročníků a ze 7. ročníku), obdrží přihlášky také, ale osobně si je vyzvednou u pí zástupkyně Kratochvílové.

Stejně jako loni je možnost podání 2 přihlášek. Obě přihlášky budou shodně vyplněny.

Prosím, vyplňte i zadní stranu. V kolonce „předmět“ jako první napište chování, pak pokračujte danými předměty a doplňte známky. Průměrný prospěch vyplní třídní učitelka. Na webových stránkách příslušných škol si zjistěte, který ročník chce daná škola vyplnit.

Zjistěte si, zda na vybranou školu nepotřebujete platné lékařské potvrzení.

Vyplněné přihlášky nosí žáci třídním učitelkám, které zkontrolují správnost údajů.

Potvrzené přihlášky si sami odnesete na příslušnou školu do 15. 3. 2016. Nenechávejte vyplnění přihlášek na poslední chvíli, nezapomeňte, že v týdnu od 7. 3. do 11. 3. máme jarní prázdniny.

Co se týká zápisových lístků, tak ty předám dětem do 15. 3. 2016

I. Vítková

výchovná poradkyně