Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace k organizaci prezenční výuky 0.-2.roč. od 18.11.

17.11.2020 18:21

Od 18.11. je pro žáky 0. - 2. ročník povolena osobní přítomnost ve škole včetně školní družiny s důrazem na homogenitu skupin. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Žáci, kteří nebudou v ranních družinách, přichází do školy jednotlivě, v šatně tráví pouze nezbytně nutnou dobu a odcházejí do své třídy. 

Počet vyučovacích hodin v jednotlivých dnech je zachován. Rozvrh hodin může být vyučujícím upraven.

Součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, výuka plavání a zpěv.

Žáci se budou stravovat po celých třídách dle harmonogramu. Třídy se nebudou v jídelně potkávat. S ohledem na nutnost dodržení harmonogramu stravování bude v některých případech docházet k pozdějšímu odchodu nedružinových dětí domů. Pokud je oběd organizován před koncem obvyklého vyučování, nedružinové děti počkají na konec vyučování ve školní družině (bezplatně)

Povinnost zakrytí nosu a úst rouškou (respirátorem) po celou dobu pobytu ve škole ve všech prostorách. Ochranný štít není žákům povolen. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků.

Větrání ve třídách - 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. 

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy, zároveň je to i doporučeno. Vybavte děti vhodným oblečením.