Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace k návratu ze zájezdu z Anglie.

02.10.2015 08:58

Předpokládaný návrat z Anglie je 6. 10. v odpoledních hodinách. Přesněji to nelze v této chvíli určit, jelikož závisí na mnoha faktorech, především na dopravní situaci v Praze a okolí. Žáci budou mít přesnější informace po příjezdu do Čech a na českém území mohou prostřednictvím mobilních telefonů příjezd upřesnit. Vzhledem k tomu, že autobus dorazí pravděpodobně  v pozdních odpoledních hodinách před budovu školy a vzhledem k tomu, že jde o žáky druhého stupně ZŠ, bude po příjezdu autobusu dán rozchod a akce bude ukončena. Podagogický dohled nebude čekat na převzetí žáků rodiči a zákonnými zástupci.

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ