Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace k 1. školnímu dni

24.08.2018 11:41

Vážení rodiče a milí žáci,

blíží se začátek nového školního roku. V pondělí  3. září se všichni sejdeme před budovou školy. Žáci prvních tříd, přípravné třídy a žáci 9. třídy se sejdou před školou v 7:30 hodin a se svými třídními učitelkami společně odejdou do jídelny. 

Žáci 2. až 8. ročníku se před školou shromáždí v 7:40 hodin. Zde si je převezmou třídní učitelky a společně se přesunou do tělocvičny.

Nový školní rok slavnostně zahájíme v 8:00 v tělocvičně školy. Postupně přivítáme všechny nové žáčky, kteří budou přicházet v doprovodu žáků devátého ročníku.

Po slavnostním zahájení třídní učitelky odvedou žáky do tříd. Ve třídách proběhne krátké přivítání, seznámení s organizací školního roku, zejména prvního týdne.

Předpokládaný konec vyučování je kolem půl desáté. Žáci, kteří jsou přihlášeni do šk. družiny, si vychovatelky převezmou ve třídách.

První školní den je v provozu i ranní družina od 6:30 h. Odpolední družina končí v 17:00 h.

Obědy se vydávají od 10:00 do 12:00 h. (vločková polévka, vepř.kostky na kmíně, těstoviny). Odhlášení oběda je možné i v pondělí do 8:00 h. telef. nebo emailem.

Vedení školy