Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Fyzikální praktika na hvězdárně v Ondřejově

15.05.2022 18:15

Ve čtvrtek odpoledne navšívili žáci sedmého a osmého ročníku, kteří si zvolili jako volitelný předmět Fyzikální praktika, hvězdárnu v Ondřejově.

Během přednášky jsme se dozvěděli mnoho informací o vzniku a vývoji vesmíru, o zrodu, životě a zániku hvězd, o existenci a způsobu vyhledávání exoplanet, o černých dírách a podobně. 

Měli jsme jako jedni z prvních možnost vidět fotgrafii černé díry, která se nachází ve středu naší galaxie. její existenci jsme předpokládali úpodle chování těles v její blízkosti, ale tato fotografie její existenci definitivně potvrzuje.

Prohlédli jsme si dvoumetrový zrcadlový teleskop a místnost ze které se ovládá nejen tento teleskop, ale také větší teleskop na náhorní plošině v Chile.

Viděli jsme optické rozhraní, pomocí kterého se zaznamenává světelné spektrum kosmických těles a pomocí něhož lze potvrdit existenci většiny známých exoplanet.

Cestou k teleskopu jsme viděli dva segmentové zrcadlové dalekohledy a obří anténu pro snímání radiových signálů přichzejících z vesmíru.

Většině žáků, až na dva, kteří nedokáží nic jiného než blbnout, se exkurze s přednáškou velmi líbila a přinesla jim další nový pohled do fyziky a speciálně do astronomie.

Úkol: poznáte podle přiloženého obrázku, který žák sedmého ročníku je nejhloupější?