Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Festival Jeden svět - 6.A

29.03.2023 20:58

    Třída 6.A se dnes zúčastnila festivalu Jeden svět. Během festivalu jsme navštívili Projekci 2, která byla určena pro žáky ve věku 11-13 let. Na této projekci jsme měli možnost zhlédnout tři krátké dokumentární filmy s názvy "Oáza", "Julieta a želvy v moři plastů" a "První touchdown". Tyto filmy se zaměřovaly na důležitá témata, jako jsou individuální odlišnosti mezi lidmi, ochrana životního prostředí a ochrana zvířat. Po každém filmu následovala diskuze s pomocí moderátorek, kde jsme mohli diskutovat o tématech filmů a vyměňovat si názory. 

    Většině žáků (i mně) se nejvíce líbil dokument "Julieta a želvy v moři plastů" a doufám, že by se mohli žáci inspirovat u 15leté Juliety, která ve volném čase zachraňuje mořské želvy a sbírá odpadky z oceánu. 

    Poté jsme se šli projít na Staroměstské náměstí. Většina dětí věděla, co je na Pařížské ulici, ale nikdo nedokázal pojmenovat Týnský chrám... Ach ty priority. Podívali jsme na orloj, na předražené stánky a jeli zpět.

    Celkově to byla velmi přínosná zkušenost pro naši třídu, která nám pomohla získat nové poznatky a pohledy na důležitá témata. Rádi jsme svou účastí podpořili tvorbu kvalitních dokumentů o důležitých tématech.

 

Svobodová