Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Exkurze 8.A - Vodní elektrárna Štěchovice

18.05.2023 18:19

V pondělí 15.5 se třída 8.A vydala na exkurzi do vodní elektrárny ve Štěchovicích. 

Ráno jsme se sešli u školy a dopravili se na Smíchovské nádraží, kde jsme přestoupili na další autobus, který nás odvezl přímo do Štěchovic. Cesta trvala zhruba půl hodiny, ale cestou jsme si užili krásné výhledy na přírodu a řeku, která je hlavním zdrojem energie pro elektrárnu. Po příjezdu nás čekala asi ještě 15- ti minutová procházka přímo k elektrárně. Když jsme dorazili na místo, vstoupili jsme do budovy elektrárny a přivítal nás průvodce, který nám poskytl velmi zajímavé informace o tom, jak elektrárna funguje. Jednou z nejzajímavějších věcí, které jsme se dozvěděli, byl proces výroby elektrické energie pomocí vody. Průvodce nám vysvětlil, že elektrárna využívá sílu tekoucí vody k pohánění turbín, které generují elektrický proud. Viděli jsme velké turbíny a generátory, které byly skutečně impozantní.

Nejvíce zábavy si děti užily s helmami, které je chránily proti úrazu. 

Exkurze byla velmi obohacující a přinesla nám nové poznatky nejen o výrobě elektřiny, ale také o důležitosti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.