Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

ETIKETA

03.12.2015 10:06

Po výborné zkušenosti jsme opět oslovili agenturu "Výchovné programy" z Brna, která nám již v loňském školním roce zajišťovala vzdělávací program o správnéch chování. Letos se do tohoto projektu zapojilo více tříd (3. - 5. ročníky), proto proběhl ve dvou dnech.

Tématem byla Etiketa a školní řád. Děti si pod vedením lektorky zahrály scénky s různě komplikovaným zadáním a jejich následným řešením. Užili jsme si, být chvíli panem ředitelem, paní učitelkou nebo panem školníkem. Závěrem proběhlo shrnutí probraného a prožitého. 

Těšíme se na nová témata, která si zase budeme moci společně užít. 

(Kram.)