Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Etiketa (stolování) v 5.A,5.B,3.A,3.B

20.03.2015 17:54

20.3. k nám do školy opět přijela paní Kateřina Kloudová, která představila žákům 5. A, 5. B, 3. A,3. B program zaměřený tentokrát na chování při stolování. Žáci se seznámili s pojmy etiketa, etiketa všedního a slavnostního dne. Formou komunikačních her se žáci naučili správnému chování u stolu doma a v restauraci, prakticky si vyzkoušeli držení příboru, správné sezení u stolu, použití příboru. Chlapci i dívky se pokusili slavnostně prostřít stůl. Mnozí byli překvapeni, kolik práce dá bezchybně umístit jídlo do úst pomocí příboru … Bylo to fajn čas, nikdo si nevypíchl oko a všichni se dobře bavili. Kramešová a žáci 3.A.