Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Environmentální exkurze

13.06.2017 22:13

Žáci některých tříd prvního stupně se během jara účastnili exkurzí, které pro ně připravilo občanské sdružení Ekodomov, za finanční podpory Magistrátu hlavní města Prahy. V nabídnutém programu návštěv provozů, které se zabývají recyklací, byla vždy návštěva sklárny. Volitelná byla návštěva třídící linky nebo čistírny odpadních vod.

Děti získaly informace o tom, že sklo je 100% recyklovatelný materiál
                                               že se při jeho výrobě dá ušetřit přes 90% energie oproti prvovýrobě
                                               že ho lze recyklovat opakovaně
                                               že do kontejnerů na sklo nepatří porcelán, drátěné či automobilové sklo
                                                       
Děti se dozvěděly informace o tom, že se na třídící lince nejčastěji třídí papír, plast, nápojový karton
                                                         že se na třídící lince plasty třídí podle druhu a barvy
                                                         že slisovaný balík papíru váží 400 – 500 kg
                                                         že slisovaný balík PET lahví váží přibližně 200 kg

Děti dostaly informace o tom, že na čistírně odpadních vod se čistí veškerá odpadní voda
                                               že hlavním cílem při čištění odpadních vod, je snížit množství dusíku a fosforu
                                               že tuky s fritovacího hrnce mají správně skončit v PET lahvi ve sběrném dvoře

 

Jelikož se akce sekala s kladnými ohlasy, rádi bychom v příštím školním roce pokračovali v cyklu exkuzí.