Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Důležité www.adresy

21.09.2013 19:36

Uvádím zde několik webových stránek, které můžete využít v případě potřeby.

www.reknidrogamne.cz
www.kourenistop.cz
www.stop-koureni.cz
www.nekuraci.cz
www.nekuratka.cz
www.stopdrinkingadvice.org
www.minimalizacesikany.cz
www.kybersikana.eu
www.iporadna.cz (internetová poradna)
www.anabell.cz (poruchy příjmu potravy)
www.dkc.cz (dětské krizové centrum)
www.linkabezpeci.cz
www.modralinka.cz
www.prevence-praha.cz
www.poradenskecentrum.cz