Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Důležité informace pro školním rok 2013/14

24.08.2013 08:40

Ve školním roce 2013/2014 bude výuka probíhat podle upraveného Švp. Zavádí se další cizí jazyk, kterým bude ruština. K této volbě jsme přikročili zejména proto, že škola disponuje aprobovanými učiteli, dále proto, že je to jazyk, který má v našem evropském regionu využití a v neposlední řadě i proto, že jako jazyk slovanský má k českému poměrně blízko, a tak předpokládáme, že nebude našim žákům činit žádné zvláštní problémy. S výukou ruského jazyka se započne v 7. třídách, v 8. třídě budou pracovat 2. skupiny, jedna skupina začátečníků, 2. skupina mírně pokročilých (tito žáci se ruský jazyk učili již v předcházejícím školním roce v rámci povinně volitelných předmětů). Žáci devátého ročníku budou mít místo ruského jazyka anglickou konverzaci.

Žáci 8. a 9. třídy budou volit jeden ze 3 povinně-volitelných předmětů:

 • Seminář zeměpisný a přírodovědný
 • Informační technologie
 • Sportovní aktivity.

Na škole budou pracovat čtyři noví učitelé, kteří přicházejí na místa těch vyučujících, kteří práci na škole ukončili. Jmenovitě pí. uč. Dolejšová, pí. uč. Máhrelová, pí. uč. Ticháčková a pí. uč. Vítková. Ve třídě 5.A bude třídní učitelkou pí. uč. Vítková, v 7.A bude třídní učitelkoup. uč. Máhrelová, 7.B třídní učitelkoubude pí. uč. Kondelíková, 8.třídu povede pí uč. Ticháčková.


Uvažujeme o nabídce následujících kroužků a zájmových aktivit:

 • výtvarný kroužek – 1.stupeň
 • výtvarný kroužek – Artefilie – 2.stupeň
 • pohybové hry – 1.ročník
 • sportovní hry – 2. a 3.ročník
 • míčové hry – 4. a 5.ročník
 • keramika
 • balet
 • pěvecký kroužek – 1.stupeň
 • pěvecký kroužek – 2.stupeň
 • informatika – začátečníci
 • informatika – pokročilí
 • čtenářský kroužek – 1.stupeň
 • šikovné ruce – 1.stupeň (1xměsíčně 2h.)
 • divadelní kroužek – 5.-9.ročník
 • turistický kroužek – 2.-5.ročník

Doba konání a výše poplatků budou zveřejněny v přípravném týdnu stejně jako rozvrhy tříd. Během letních prázdnin jsou stanoveny úřední dny, a to vždy v úterý, od 9:00 do 10:30hod.