Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Důležité celostátní krizové linky

26.08.2014 21:56
Důležité celostátní krizové linky - linky důvěry 
Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz 
116 111 
Nové číslo 116 111 je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z pevných i 
mobilních telefonů. 
pomoc@linkabezpeci.cz 
chat.linkabezpeci.cz 
Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, 
včetně nedělí a svátků. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailový 
kontakt. 
 
Rodičovská linka 
840 111 234
pondělí, středa a pátek: 13 - 16 hod. úterý a čtvrtek : 16 - 19 hod. 
Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a 
ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. 
V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního 
poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své 
služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusejí 
sdělovat své osobní údaje. 
 
Linka vzkaz domů 
800 111 113
z mobilu 724 727 777 (tarif dle operátora)
Zavolej nám na Linku vzkaz domů – volej zdarma z pevné linky nebo z mobilního telefonu každý den od 
8 do 22 hodin.