Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Duhový den - výsledky a poděkování

10.05.2015 15:28

Duhový den

V pondělí 4. 5. se na naší škole konal Duhový den. Tento den se měly třídy obléci do určité barvy a vyzdobit si třídu v jejich vylosované barvičce. Všichni se této akce zhostili velmi krásným a tvůrčím způsobem!!! 1. A si pro nás připravila písničku a vzala nás do říše Večerníčku, 6. A nezapomněla na úplatky ve formě sladkostí a ozdobila i svého kostlivce Karla, 8. A nám ukázala svoje věšení prádla a trochu divokou výzdobu, 9. A nezapomněla přát štěstí se čtyřlístky.  4. A se stala prasátkovou s výbornou buchtou a kosmetickým koutem, ve 4. B se rozmohl duch sportu a dovolenkování, 8. B se inspirovala Alenkou v říši divů a nezapomněla si přinést svého kloboučníka, 7. A se hemžila modrou, indiánskou a dobrou náladou nejen v oblečení, v 5. A nám žáci vysekli poklonu a bodovali s neuvěřitelným a osobitým koutem své třídy, v 5. B jsme si přišli jako v modré lázni klidu a pohody, žáci 1. B nás přivítali obřím fialovým nápisem a úsměvem od ucha k uchu, 2. A a jejich paní učitelka byli pořádní draci v akci, 2. B nás „dostala“ svojí důmyslností a nápaditostí, svačinami a hračkami, 6. B zaskočila a příjemně překvapila oranžovou barvou žáků, kteří ten den pili asi jen oranžádu. V 3. A jsme byli uvítáni výbornou garderobou nejen paní učitelky ale i žáků, kteří nás na chvilku přenesli k Lišce Bystroušce. 3. B v ten den neměla paní učitelku, ale nezapomněli nás upozornit, že paní učitelka tam nechala své žluté oblečení a musíme ji počítat, protože oni jsou 100% žlutí! 0. ročník nezklamal a nedal sobě ani nám červenou, hemžilo se to tam aktivitou a zápalem do her a studia.

Soutěžilo i o sladké ceny, které budou předány 11. 5. a zbylým výhercům, kteří jsou na výletě později.

V hodnocení jsme vytvořili dvě kategorie: první (oblečení – počet), tam jsme se drželi průměrů a počtu:

Výsledky 1. kategorie:

Na druhém stupni:

1.  místo 8.A

2.  místo 7.A

3.  místo 6.B

Na prvním stupni:

1.  místo - 3.B

2.  místo - 2.A

3.  místo - 4.A

 

Druhou kategorií bylo vyzdobení třídy, zápal pro tento den a výherce vybírali: pan ředitel, paní zástupkyně, pan učitel Fikar a paní učitelka Zvolánková. Moc jim děkujeme za spolupráci.

Zvolili následujícím způsobem:

Druhý stupeň:

1.  místo  9. třída (jedovatě zelená – čtyřlístky dne)

2.  místo  7. třída (modrá je nej)

3.  místo 6. A (slunce v duši)

První stupeň:

1.  místo 4.A (růžová prasátka)

2.  místo 4.B (modrá je dobrá)

3.  místo 1.A (se žlutým Večerníčkem je jim hej)

 

Výsledky byly velmi těsné, někdy rozhodovala i třeba jedna čepice, jedny kalhoty či nepočítaná deka.

Všichni si zaslouží velký dík a poklonu za elán a krásnou barevnou náladu, kterou šířili společně se svými učiteli celé pondělí!

Děkujeme!!!!                 Zástupci školního parlamentu