Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Dopravní soutěž

13.05.2019 09:22

Ve spolupráci s Centrem dopravní výchovy Praha 15 v blízkosti školy Veronské náměstí se koncem dubna uskutečnila dopravní soutěž. Nosným tématem bylo dítě jako cyklista.  Otázky připravené pro žáky pátých tříd se netýkaly jen pravidel silničního provozu, ale i první pomoci a velký důraz byl kladen i na praktické jízdy a zručnost. I žáci naší školy se soutěže zúčastnili a obsadili v těžké konkurenci okolních škol (které hřiště využívají daleko častěji) krásné 4. místo. Tým byl ve složení Robert Rinda, Oliver Hachle, Anežka Holubová a Amélie Van Melle.

Všem moc gratulujeme.