Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Domácí příprava v AJ pro 2BFIK do 20. 11. 2020

13.11.2020 07:42

- zopakovat opět slovíčka z L3 s důrazem na pravopis a správnou výslovnost. Slovíčka je třeba si říci několikrát nahlas (6-8x) a slovíčka psát (rovněž několikrát)

- naučit se vazbu This is /dis is/....... To je....  . Cvičit stručné věty,To je maminka..., To je sestra.....

- vypracovat cvičení v PS/L3 s. 20 cv. 5, s. 21 cv. 7. Cvičení 4 a 6 si probereme  v pátek 20. 11. 2. vyučovací hodinu ve škole.

( ve cvičení 7 s. 21 pod číslo/čtvereček, napište vždy anglický výraz čísla).

- příští hodina Aj 2BFIK bude ve škole 20. 11. , 2. vyučovací hodina.