Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Divadlo Komedie: Tesla

14.10.2023 20:18

 

Tuším, že ten, kdo není na mé vědecké výsledky připraven, je bude považovat za velmi vzdálené praktické aplikaci. Ale cílem vědce nejsou okamžité výsledky. Jeho práce je jako práce sadaře – pro budoucnost. Jeho povinností je položit základy pro ty, kteří přijdou, a ukazovat jim cestu.

N. Tesla

 

Naše 8.C navštívila představení Tesla, které bylo inspirováno klíčovými okamžiky života a tvorby jednoho z největších vynálezců všech dob. Stylově jsme nejdříve prošli pasáží Světozor, která vizionáře také připomíná, abychom pak zhlédli spoustu krásných obrazů, divadelních nápadů i působivých scénických řešení.   

Trojice herců využila jeho deníkových zápisů, dobových novinových článků, šlo tedy spíše o alternativní divadlo. Tesla nám byl představen z různých úhlů pohledu. „Pán blesků“, vizionář, snílek, pábitel, génius, vegetarián, podivín, který našel spřízněnou duši ne v lidech, ale v holubici, neúnavný vědec, který spal jen čtyři hodiny denně… Na jevišti promyšleně předváděli i fyzikální pokusy a řadu spotřebičů nesoucích Teslovo jméno.  

Nikola Tesla se už jako malý poprvé setkává s jiskřením ve chvíli, kdy pohladí svého kocoura po zádech a v jeho srsti to zajiskří. Devítiletý vymýšlí vrtuli poháněnou chrousty. Tyto jeho první krůčky na poli vynálezů jsou úsměvné, naopak jeho cesta vymanit se z područí Edisona a jít svou vlastní cestou jsou hodny obdivu stejně jako jeho více než 300 vynálezů, které položily základy moderní elektrotechnice. (Vedle dnes pro nás běžných spotřebičů uvádím vynález asynchronního motoru, vícefázového střídavého proudu, transformátoru pro televizní a rozhlasový přijímač, bezdrátové komunikace – tj. dálkového ovladače, jeho vodní turbíny; udivoval svými futuristickými projekty, jako např. tzv. paprsky smrti, které v době 2. světové války nabídl vládě USA k případné obraně proti nacistickému Německu, nebo létajícími stroji poháněnými elektromagnetickým polem. Všechny Teslovy zápisky a poznámky po jeho smrti zabavila FBI, a to vzhledem k jejich možnému vojenskému využití.)

V divadle byly pastvou pro naše oči oslnivé výboje a blesky, dobrovolní diváci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet šimrající jiskření Teslova transformátoru se 100 000 volty.

Hra nás přinutila zamyslet se nad zodpovědností vědce, jehož vynálezy by měly sloužit ku prospěchu lidstva tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Za obdiv a inspiraci určitě stojí také Teslova vytrvalost, životní pouť z Chorvatska přes Štýrský Hradec, Prahu, Budapešť, Paříž, až do USA, jeho sebeobětování se, důvěra ve vlastní instinkt, ale i jistá forma pokory. Vědec pracoval ne pro sebe nebo pro peníze, ale pro společnost. Tesla je příkladem nesmírné pracovní vášně, ukázkou génia i samotáře, který přes všechny své úspěchy podcenil bohužel marketing. Genialita se nemusí automaticky pojit s bohatstvím a životním štěstím. 

Nejznámější citáty „pána blesků“

„Nezajímá mě, že mi ukradli můj nápad. Vadí mi, že nemají svůj vlastní.“

„Být sám, to je tajemství vynálezů, být o samotě, to jsou ty chvíle, kdy se rodí myšlenky.“

„Ze všech věcí na světě mám nejraději knihy.“

„Kdyby se tvá nenávist mohla proměnit v elektřinu, rozsvítila by celý svět.“

„Nemyslím si, že bych dokázal vyjmenovat moc skvělých vynálezů, které byly vymyšleny ženatým mužem.“

„Co jeden nazývá bohem, je pro jiného zákon fyziky.“

 

L. Haubeltová