Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Divadelní představení inspirované finanční gramotností

25.11.2013 18:28

Dne 25. 11. 2013 se ve škole pro žáky 2. stupně konalo divadelní představení s tématikou finanční gramotnosti pod názvem Výlet. Princip zvolené divadelní techniky vycházel z tradičního pojetí dramatického představení volně se odvíjejícího až do okamžiku, kdy v ději docházelo k určitému krizovému momentu. V tento okamžik byl hlavní protagonista Filip nucen učinit nějaké rozhodnutí s cílem momentální situaci řešit. Představení žáci zastavili v chybném okamžiku a nabídli vlastní řešení daného problému ať už verbální, či svým fyzickým jednáním přímo na jevišti, což je velmi bavilo. Žáci představení shledali jako vtipné, poučné a „vtáhlo“ je do problematiky finanční gramotnosti. Získané informace žáci využijí v hodinách Pč, VkO, M, Čj.

Ticháčková Pavlína