Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Distanční výuka fyziky v šestých třídách - galerie prací žáků

02.04.2021 23:01

Vážení rodiče,

tento školní rok se žáci šestých tříd seznamovali se základy fyziky (základními fyzikálními veličinami a jejich měřením) netradičně, především z jejich domovů a prostřednictvím online hodin. I přes ne zcela ideální podmínky jsem se snažila pojmout výuku co nejvíce prakticky. Děti plnily úkoly, vyráběly si vlastní pomůcky a měřidla, zkoušely si pokusy a posílaly mi pak fotografie nebo videa. Byla by škoda se s Vámi o jejich práce nepodělit. Vytvořila jsem tedy galerii, kde si můžete některé práce prohlédnout. Do galerie se dostanete kliknutím na tento odkaz: https://sites.google.com/zsdubec.cz/fyzika-6/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka . Pro zobrazení videí na telefonu je nutné kliknout v pravém horním rohu na "Otevřít v aplikaci Prohlížeč".

Všem dětem i rodičům děkuji za spolupráci.

Johana Racková