Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Dětská divadelní přehlídka

07.05.2018 09:50

V sobotu 5. 5. pořádala základní škola další ročník Dětské divadelní přehlídky. Tento divadelní festival byl určen pro dětské ochotnické soubory složené převážně ze žáků ve věku druhého stupně základní školy. Vzhledem k ne zcela vhodně zvolenému termínu, který předcházel prodlouženému víkendu většiny škol, nám na poslední chvíli odřekly svoji účast některé soubory, a tak se přehlídky zúčastnily pouze Divadlo Náhoda z Klánovic s interaktivní hrou "Prsten královny víl" a Divadlo k Smíchu ZŠ Starodubečská s komedií "Dívčí válka".

Velkým potěšením pro nás i herce byla účast herečky Městských divadel pražských a vítězky Stardance Dany Batulkové, která při zahájení všechny přivítala, pověděla několik slov o svých divadelních začátcích a popřála všem vystupujícím hodně úspěchů. Poté zhlédla značnou část celého programu a teprve před koncem představení musela z důvodu dalších pracovních povinností odejít.

Představení se oběma souborům velmi vydařila a početné zastoupení diváků v hledišti se po celou dobu dobře bavilo. Herci byli po skončení obou představení odměněni zaslouženým potleskem.

Vzhledem k dobrým reakcím diváků si vás, i všechny další zájemce, kterým se tentokrát nepodařilo přijít, dovolím pozvat na další akce školního divadelního souboru, jejichž termíny jsou již v tuto chvíli známy.

Poslední šance zhlédnout Dívčí válku v podání Divadla k Smíchu je v úterý 22. 5. od 18:00 hod. Nenechte si to ujít, myslím, že to stojí za to.

Kompletní Dětská Divadelní Přehlídka se potom bude konat za rok, konkrétně 25.5.2019, takže si již můžete tuto sobotu označit ve svých kalendářích.

Paní Batulkové, všem divákům i hercům děkuji za účast a přejí krásný den.   

Fotky budeme opět postupně přidávat do fotogalerie.