Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Den s POKOS

14.09.2015 09:35

Ve čtvrtek jsme měli na naší škole návštěvu Armády ČR. Den s POKOS (Příprava občanů k obraně státu) byl určen pro žáky druhého stupně, ale i žactvo na prvním stupni se aktivně podílelo.

Žáci druhého stupně byli rozděleni do dvou skupin a postupně absolvovali přednášky a ukázky z vojenského výcviku sebeobrany, zdravovědy, ochrany před prostředky hromadného ničení a podobně. Současně se dozvěděli o fungování české armády při živelných katastrofách a v zahraničních misích.

 

Celý den byl doplněn výstavou o činnosti armády a ukázky vojenské techniky, které si mohli prohlédnout i žáci prvního stupně a družiny. Na prvním stupni navíc proběhla tématická výtvarná soutěž, některé vybrané práce zástupci armády ocenili dárky.

Díky této akci jsme naplnili pro žáky zajímavým způsobem povinné téma branné výchovy, které se jinak prolíná učebními plány některých předmětů.

Celá akce byla velmi úspěšná a je zapotřebí poděkovat jak zástupcům armády, tak panu učiteli Fikarovi, který vše zařídil a zorganizoval.