Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Den otevřených dveří

12.12.2018 08:18

V úterý 11.12. odpoledne proběhl ve škole již tradiční Den otevřených dveří. 

Učitelé a žáci školy připravili pro návštěvníky řadu vystoupení, ukázky prací i vzdělávacích materiálů a řadu workshopů, během  kterých si  měli zájemci možnost vyzkoušet různé výtvarné techniky, práci na obráběcích strojích, pokusy z fyziky a chemie, práci s interaktivní tabulí apod.  

V některých třídách byly připraveny k prohlídce a prouzkoumání školní pomůcky, přírodovědné modely a exponáty, ve škole používané učebnice (např. při jazykové výuce), práce žáků, ať už čtenářské deníky, výtvarné počiny nebo robotické modely.

Velký zájem byl o vystoupení žáků ve formě baletu, aerobiku apod. Také nově otevíraná polytechnická učebna byla hojně navštěvována. Zde rodiče a žáky (hlavně tatínky a syny) nejvíce zaujaly dětské obráběcí stroje, které bylo možné si i vyzkoušet. Zároveň na návštěvníky čekaly i  funkční robotické modely vytvořené žáky a tisk prostřednictvím 3D tiskárny.

Celá škola byla nádherně předvánočně vyzdobena především díky paním učitelkám Vlčkové, Říhové a paní asistentce (vychovatelce) Kučerové. Ani jiní členové našeho sboru s vánoční výzdobou nepokulhávali. Všichni měli své třídy kouzelně vyzdobené a voňavé. 

Prostřednictvím nástěnek byla prezentována i mezinárodní spolupráce, do které je naše škola zapojena.

V průběhu celého odpoledne podávali pracovníci školy informace o možnostech studia na naší základní škole pro nové zájemce.

Průvodci školy se stali studenti nejvyšších ročníků, kteří s nadšením ukazovali prostory školy nejen zájemcům o studium, ale i našim bývalým žákům (někdy i rodičům), které na naší škole vždy rádi vidíme a těší nás, že nám zachovávají svoji přízeň a sdílí s námi své dojmy z jejich působení na jiné škole i v osobním životě. Na přípravě a prezentaci pokusů, workshopů, voňavých jablečných pochoutek a povedených příkladů prací se kromě učitelů školy účastnili ve velké míře i žáci z mnoha tříd.

Všem zúčastněným velmi děkuji za vykonanou nadstandardní práci pro prezentaci školy na veřejnosti.

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ

Fotografie z akce jsou k dispozici ve fotogalerii.