Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Den otevřených dveří 2023 a výstava -ISMUS

31.03.2023 12:50

V úterý 28.3., letos symbolicky na Den učitelů, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, se ve škole konal Den otevřených dveří s výtvarnou výstavou -ISMUS.

Učitelé a žáci školy připravili řadu vystoupení, ukázky prací i vzdělávacích materiálů a workshopy, během kterých si měli zájemci možnost vyzkoušet různé výtvarné techniky, práci na obráběcích strojích, pokusy z fyziky a chemie, práci s interaktivní tabulí, mikroskopy, virtuální realitu, robotické stavebnice apod. Děti z kroužků jógy měly několik vystoupení v tělocvičně, žáci 5.C zpívali v jídelně.

V žákovské kuchyňce pí učitelky připravovaly výborné palačinky, na které spotřebovaly 15 litrů mléka, nepočítaně vajec a mouky. Zájem byl obrovský. Na dobrovolném vstupném se vybralo 462 Kč, peníze budou použity na nákup materiálu na další dětskou tvorbu. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Na chodbách byla vystavena spousta výrobků a výtvarných děl našich žáků se sjednocujícím tématem -ISMUS, k vidění byl nejen kubismus, expresionalismus, fauvismus, dadaismus, surrealismus, existencionalismus, realismus, kaplicismus, ale i symbolický dubismus.

Pro návštěvníky byla připravena i orientační soutěž, kdy po projití všech stanovišť si soutěžící mohli vybrat drobné dárky.

Během akce návštěvníci společnými silami namalovali tento obraz:

 

Na přípravě a prezentaci výtvarných prací, dílniček, pokusů, workshopů se kromě učitelů školy účastnili ve velké míře i žáci z mnoha tříd. Všem zúčastněným velmi děkujeme za vykonanou nadstandardní práci pro prezentaci školy na veřejnosti.

 

Ještě před zahájením akce školu navštívil za městskou část pan místostarosta Tregner a přivezl všem pedagogům ke Dni učitelů krásné kytičky, poděkoval za jejich úsilí, popřál všechno nejlepší, hodně zdraví, šťastných dnů, pevné nervy a ať se jim jejich práce daří.

Fotky najdete ve fotogalerii: www.zsdubec.cz/rodice-a-zaci/fotogalerie/#hal20230328-161102-jpg