Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Den čápa

30.05.2014 16:41

  V roce 2014 probíhá 7. mezinárodní sčítání čápů bílých a 3. celostátní sčítání čápů černých. Proto Česká ornitologická společnost vyhlásila čápy Ptákem roku 2014.   

V naší  ZŠ Starodubečská jsme se v rámci environmentální výchovy na toto téma zaměřili a připravili projekt Den čápa.

Úkolem projektu bylo zapojit všechny třídy do vyhledávání informací o tomto ptačím druhu.

Po dobu necelých dvou měsíců se třídy žáků II. stupně střídaly v přípravě nástěnek na předem určená témata tak, aby se ostatní žáci dozvěděli důležité informace o čápech. Nástěnky měly plnit nejen úlohu informační, ale zároveň svoji nápaditostí čtenáře upoutat a zaujmout. Proto se na nástěnkách objevily malované obrázky, ukázky vlastní literární tvorby, dokonce i přírodní materiál v podobě ptačích per či vajec. Nástěnky byly bodově hodnoceny.

Žáci II. stupně měli ještě jeden úkol. Připravit   soutěž pro své mladší kamarády z I. stupně. Tento úkol byl zřejmě nejtěžší. Vyžadoval nejen znalosti, ale i vynalézavost  v  zadávání  otázek a formě jejich plnění  tak, aby  zaujaly soutěžící i publikum. Tato část projektu vyžadovala velice úzkou spolupráci mezi žáky a třídními učiteli.

Výsledkem bylo soutěžní dopoledne nazvané Den čápa. 

Čápi se stali i tématem   výtvarné soutěže. Chodby  školy ozdobily práce žáků I. i II. stupně. Připojily se také děti z družiny, které vyrobily makety  nejen čápů, ale i komínů s čapími hnízdy. Děti i zaměstnanci školy svým hlasováním rozhodli o nejpovedenějších obrázcích  výtvarné soutěže. stupně.

Slavnostní vyhodnocení  projektu  proběhlo v  tělocvičně. Dramatický kroužek si na  úvod  připravil krátkou scénku o čápovi. Potom následovalo rozdávání  upomínkových listů, diplomů a sladkých odměn všem účastníkům projektu.

Tečku za Dnem čápa připravily paní kuchařky, které uvařily k obědu všem strávníkům tříchodové menu  Čapí mls.

Pokud projekt Den čápa přinesl kromě poznatků i oživení a zpestření výuky, splnil svůj úkol.

                               

.