Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Další karantény celá 8.B, 4.C, části 8.A, 4.A,B

07.11.2021 18:50

Přibyla nám karanténa celé 8.B a 4.C, dále ve čtvrtém ročníku skupiny angličtiny pí uč. Hanákové, v 8.A skupina angl. pana učitele Štancla. Netýká se plně očkovaných žáků. Počátkem týdne bude uvedené žáky trasovat hygiena. Karanténa bude min. do čtvrtka/pátku.

Mgr. Pavla Dolejšová, zást. ředitele