Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Co přinesl leden v 1.B

28.01.2016 17:15

Po vánočních prázdninách se děti s chutí pustily do poznávání dalších písmen abecedy. Některé již rozlišují a umí použít termíny: písmeno – slabika – slovo – věta.  Velice je baví tvoření vět na dané slovo. Oblibu získala i hra na slova Vyhrajeme nad písmenkem. V diktátech píší slova. Některým dětem se již daří plynulé čtení slov i celých vět. V matematice se seznamují s číselnou řadou do 20. Sestavují čísla pomocí řádu desítek a řádu jednotek. V prvouce se věnují rozlišování částí dne a určování hodin. Toto téma patří mezi obtížnější části učiva prvouky.

První velkou zkouškou cestování  dopravními prostředky byla návštěva Rudolfina. Jeli jsme na program Vytvořte si orchestr. Děti si prohlédly Dvořákovu síň. Tam je zaujala rozlehlost sálu a píšťaly varhan. V Sukově síni se odehrávalo setkání s trumpetistou – hráčem České filharmonie. Děti se dozvěděly do jaké skupiny nástrojů trubka patří, jaké má části, slyšely její zvuk, samy si zkusily  nátisk a každý dostal možnost na ni zahrát. Uvědomily si, že hráč umí změnit i barvu tónu nástroje. Za pomoci hudebníka i naší průvodkyně si vyrobila každá skupina trubku.  Pak si vytvořily z těchto nástrojů orchestr a byl určen dirigent. Za vydatné podpory trumpetisty se orchestr opravdu pod taktovkou dirigenta rozezněl.  Tato část programu vzbudila všeobecné veselí. Děti se zklidnily v dílně houslaře. Viděly smyčcové nástroje a dozvěděly se zajímavosti o smyčcích. Ohromila je cena některých nástrojů. I přes mrazivé počasí jsme si při návratu do školy ukázali Hradčany a Petřínskou rozhlednu.

V lednu nás ve třídě navštívili budoucí prvňáčci z MtŠ. Předvedli jsme jim, co jsme se naučili v matematice. Poslední školní den v lednu patří hodnocení práce za první pololetí a rozdání vysvědčení.  Prvňáčci dostali své první především motivační vysvědčení.  Všichni byli úspěšní.