Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Češtinářská perlička je naše!

19.05.2023 16:19

perlička kropenatá (ssp. meleagris/somaliensis) - eBird

Pro přátele českého jazyka 17. května 2023 proběhl 3. ročník uvedené soutěže, která je obdobou olympiády češtiny, ale  pro mladší druhostupňové žáky.

Opětovně ji pořádal DDM Prahy 10 a v červnu předá své vavříny těm nejúspěšnějším.

Svoje znalosti a ostrovtip poměřilo 30 žáků ze 6. a 7. ročníků základních škol a  prim a sekund osmiletých gymnázií Prahy 10.

Z naší školy vybojoval skvělé 1. – 2. místo se 24 body Mikuláš ze 7. A, Anička P. ze 7. C obsadila s 19 body dělené 9. – 10. místo, což je určitě důstojné umístění vzhledem k tomu, že ti nejposlednější měli méně jak 10 bodů.

A co bylo v zadání? Šedesátiminutový test se skládal pouze z gramatické části, tedy bez slohové práce. Byl zaměřen především na lexikální složku jazyka. Uspěl tedy žák s bohatou slovní zásobou a dobrým logickým uvažováním.

Oběma zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

L. Haubeltová