Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Český Krumlov a Bavorský les

22.06.2018 13:26

Ve středu se vypravily třídy 4.A a 5.B na společný dvoudenní výlet do jižních Čech a NP Bavorský les. První den jsme strávili v Českém Krumlově. Prohlédli jsme si zámek, zámecký park s divadlem a středověké centrum města. To vše za vydatného deště. Odpoledne jsme se vypravili do grafitového dolu, kde nás převlékli do pracovního hornického oděvu. Po výborné večeři si děti nacvičily scénky, které nám všem předvedly. 

Druhý den ráno nás čekal výlet do sousedního Německa. Cestou jsme hráli hru Riskuj. Jedinečným zážitkem byla cesta korunami stromů. Následovala vycházka rozlehlým areálem lesní zvěře, kde se nám nejvíce líbili čtyři medvědi.

Nakonec vše skončilo a my jsme se vymrzlí a unavení vraceli zpátky do Prahy.