Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Bulding Bridges with the Music - Cottbus

16.05.2019 22:20

Pondělí -  cesta proběhla bez komplikací, před čtvrtou hodinou odpolední jsme dorazili v pořádku do Cottbusu. Chvíli jsme museli počkat, než nás naváděcí auto zavedlo ke škole, kde již na nás čekali rodiče s dětmi z rodin, ve kterých budou naše děti spát. Osobně jsme se s nimi seznámili, nasedli do aut a odjeli do přechodných domovů. 

Úterý - dnešní program začal v 7:30 před budovou místní školy. Byli jsme přivítáni tanečním vystoupením nejmladších ročníků. Pak přišla na řadu prohlídka školy, kde na nás v každé třídě čekalo hudební překvapení. K dalšímu programu jsme přejeli tramvají do centra města. Navštívili jsme zkoušku místního orchestru, kde nám muzikanti představili své hudební nástroje, housle, violu, violončelo, kontrabas, lesní roh, fagot, hoboj, příčnou flétnu, vibrafon a další bicí nástroje. Slyšeli jsme ukázky z děl Mózarta, Wagnera a dalším skladatelů. Po obědě v divadelní kantýně jsme se rozdělili na dvě skupiny. První vyrazila do dílen, kde se připravují kulisy pro divadelní představení a druhá na prohlídku samotného divadla. Ta se nám však poněkud zkomplikovala, jelikož jeviště a hlediště bylo plné dýmu, a tak jsme zažili nefalšovaný požární poplach. Museli jsme opustit budovu a počkat než hasiči vše zkontrolují. Mezitím ale uplynul čas, který jsme měli na prohlídku divadla, a skupiny se vystřídaly. Druhá skupina již žádný požární poplach neměla. Po programu v divadle jsme se ještě podívali do největšího místního kostela, prošli si kousek centra města a již na nás čekali rodiče našich kamarádů, aby nás odvezli do našich dočasných domovů.

Středa - opět jsme setkali před školou v 7:30. Děti navštívily třídy, kde společně se svými přáteli z rodin absolvovaly dvě hodiny německé výuky, aby také viděly, jak vypadá škola jinde. Pak nastala jedna z hlavních atrakcí dne, a to dva workshopy zaměřené na bubnování. Jeden byl na bubny a druhý na tělo a kelímky. Děti to zvládaly dobře, mně kelímky nešly vůbec. Snědli jsme oběd ve školní jídelně, ke kterému byly brambory naloupačku v německém podání. V dalším programu jsme prezentovali naší školu a Prahu a hlavně dvakrát zpívali písničku, kterou jsme tak dlouho nacvičovali. Kolem druhé hodiny na nás čekal autobus a jeli jsme na zámek Branitz, který jsme si důkladně prohlédli. Prošli jsme také místní zámecký park v anglickém stylu a nasedli na vláček tažený parní lokomotivou, který nás provezl okolo Zoo a dál parkem tam a zpět. V půl šesté ná čekali rodiče z rodin, kde jsou žáci ubytováni. Některým se již do rodin nechtělo, hlavně asi od svých spolužáků (taky se už trochu stýská), ale budeme to muset ještě chvíli vydržet. 

Čtvrtek - dnes nás čekal výlet do Drážďan. Ráno jsme nastoupili do autobusu a po cca 2 hodinách jsme byli v Drážďanech. Čekala nás návštěva slavné drážďanské opery, kde jsme viděli přípravu kulis na dnešní premieru, zkoušku baletu, foajé i zázemí opery. Většina z nás byla překvapena, jak veliké jsou prostory potřebné pro přípravu a samotné vystoupení. Byli jsme také pod pódiem, kde jsme viděli stroje, které mohou zvedat a spouštět jednotlivé části jeviště. Druhou půlku dne jsme věnovali prohlídce sbírek zlatých pokladů a zbrojí ze sbírky polského krále Fridricha Augusta. Nádherné byly zlaté sloupové hodiny, největší zelený diamant na světě i sbírky tureckých zbraní a tepaných brnění. Samozřejmě jsme nezapomněli na oběd, který jsme si z rodin přinesli s sebou. Po krátké prohlídce města a návštěvě obchodu se suvenýry jsme opět nasedli do autobusu a vrátili se do Cottbusu. Tam nás čekalo rozlučkové vystoupení žáků školy, které skončilo skoro v osm hodin. Na závěr dostal každý z nás dárek a již nás rodiče německých kamarádů rozváželi k poslední noci v Německu. Zítra totiž jedeme domů.